Panzer VI, czyli Tiger I wersji wczesnej

Model z Wydawnictwa GPM, także waloryzowany i malowany około roku 1996.
Co ciekawe do waloryzacji używałem części z powiększonego do skali 1-25 tygrysa z nieistniejącego już Wydawnictwa Mikro-Model.